Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BÀNG

hinh khai.jpg
Chủ tịch HĐND
Đ/c Trần Văn Khải

 
nho.jpg

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Văn Thiệu
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA X 

( Nhiệm kỳ: 2011 - 2016)

 

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ HIỆN NAY
GHI CHÚ
1         
Trần Văn Khải
Phó Bí thư Huyện Ủy
Mới
2         
Nguyễn Văn Thiệu
PCT HĐND  huyện
Mới
3         
Nguyễn Văn Buôi
Trưởng ban Tuyên Giáo
Tái cử
4         
Võ Văn Sơn
Trưởng Ban Tổ chức
Tái cử
5         
Phạm Ngọc Hải
Trưởng phòng Giáo dục
Mới
6         
Ngô Văn Hóa
Bí thư xã Lộc Hưng
Mới
7         
Hà Minh Dảo
Bí thư xã Hưng Thuận
Mới
8         
Nguyễn Văn Lam
Trưởng phòng TNMT
Mới
9         
Thân Văn Quí
Phó Ban Tuyên Giáo
Mới
10     
Nguyễn Hoài Sang
Trưởng phòng Y tế
Mới
11     
Nguyễn Công Hường
Chủ tịch UBND xã An Hòa
Mới
12     
Nguyễn Thành Lập
Chủ tịch UBND xã Phước Chỉ
Tái cử
13     
Nguyễn Thị Lệ Quyên
VP UBND xã An Hòa
Mới
14     
Phạm Thành Trung
Chủ nhiệm UBKT
Tái cử
15     
Hồ Văn Hồng
Bí thư xã An Tịnh
Mới
16     
Nguyễn Văn Kiểng
Trưởng phòng Nội Vụ
Mới
17     
Nguyễn Thị Chung
Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Mới
18     
Nguyễn Văn Minh
Bí thư xã Phước Lưu
Mới
19     
Trần Văn Bằng
Chủ tịch Hội nông dân huyện
Mới
20     
Nguyễn Minh Thạch
PGĐ Trung tâm Y tế huyện
Mới
21     
Nguyễn Văn Hải
Bí thư xã Gia Lộc
Mới
22     
Phùng Văn Tiết
Bí thư xã Đôn Thuận
Tái cử
23     
Lê Văn Rẫy 
Phó Bí thư xã Bình Thạnh
Mới
24     
Huỳnh Văn Phát
Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận
Mới
25     
Nguyễn Văn Rất
Chủ tịch LĐLĐ huyện
Tái cử
26     
Đoàn Hoài Linh
Phó Bí thư Huyện đoàn
Mới
27     
Nguyễn Văn Toàn
Phó hiệu trưởng trường THPT Bình Thạnh
Mới
28     
Trần Văn Minh
Chủ tịch UBND huyện
Mới
29     
Nguyễn Thành Tiễn
PCT UBND huyện
Tái cử
30     
Nguyễn Văn Xiểng
Bí Thư Thị trấn
Tái cử
31     
Lê Quang Giáp
Trưởng Ban Dân vận
Tái cử
32     
Đặng Thị Giang
Hội Phụ nữ xã Đôn Thuận
Mới


  • Đơn vị tiêu biểu trong công tác kêu gọi nhập ngủ
  • Tòa thánh Tây Ninh