Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 08/11/2019, 16:00
Phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bàng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2019
Nhằm Mục đích tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2019 trên địa bàn huyện  như sau:

Đối tượng: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Nội dung bài dự thi tập trung vào 2 lĩnh vực:

+ Lĩnh vực thứ nhất là sáng kiến về công tác Cải cách hành chính: phải áp dụng được vào thực tế về công tác CCHC tại đơn vị; có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của huyện.

+ Lĩnh vực thứ hai, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình nói riêng và của huyện nói chung; đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, đẩy mạnh CCHC xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.


Hình thức thi:

+ Thi viết, bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, đánh số trang theo thứ tự, không giới hạn số lượng trang.

+ Hình thức thi: Mỗi tập thể một bài dự thi (lưu ý không được sao chép).

+ Bài dự thi phải nêu rõ chủ đề.

+ Trường hợp không có bài dự thi phải có văn bản nêu rõ lý do gửi về Phòng Nội vụ huyện để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện

Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 15/11/2019 đến 16 giờ 30 ngày 15/12/2019.

Kế hoạch kế hoạch phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bàng:  Tải về 1249-KH-UBND_1.PDF​

Lượt người xem:  Views:   1349
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết