Thông tin cần biết - Thông báo
 
Nhằm Mục đích tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
​Trả lời ý kiến , kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.pdf
 
​trả lời ý kiến kiến nghị cử trisau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.pdf
 
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Liêm.pdf
 
Trảng Bàng là vùng đất có bề dày lịch sử văn hoá, gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc, của đất nước. Nằm ở phía Nam của tỉnh Tây Ninh, có diện tích khoảng 340,15 km2, dân số 168.482người, với hạt nhân là thị trấn Trảng Bàng và 10 xã: Đôn Thuận, Hưng Thuận, Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình, Bình Thạnh, Phước Lưu, An Tịnh, An Hòa và Phước Chỉ.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
 Phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính"  năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bàng Phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính"  năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bàng
Nhằm Mục đích tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2019 trên địa bàn huyện  như sau:

Đối tượng: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Nội dung bài dự thi tập trung vào 2 lĩnh vực:

+ Lĩnh vực thứ nhất là sáng kiến về công tác Cải cách hành chính: phải áp dụng được vào thực tế về công tác CCHC tại đơn vị; có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của huyện.

+ Lĩnh vực thứ hai, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình nói riêng và của huyện nói chung; đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, đẩy mạnh CCHC xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.


Hình thức thi:

+ Thi viết, bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, đánh số trang theo thứ tự, không giới hạn số lượng trang.

+ Hình thức thi: Mỗi tập thể một bài dự thi (lưu ý không được sao chép).

+ Bài dự thi phải nêu rõ chủ đề.

+ Trường hợp không có bài dự thi phải có văn bản nêu rõ lý do gửi về Phòng Nội vụ huyện để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện

Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 15/11/2019 đến 16 giờ 30 ngày 15/12/2019.

Kế hoạch kế hoạch phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bàng: 1249-KH-UBND_1.PDF

11/8/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trả lời ý kiến , kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021Trả lời ý kiến , kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/31/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Nguyễn Bá LươngXử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Nguyễn Bá Lương
10/29/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
trả lời ý kiến kiến nghị cử trisau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021trả lời ý kiến kiến nghị cử trisau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/28/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Hồ Viết CườngXử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Hồ Viết Cường
10/23/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Nguyễn Hữu PhướcXử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Nguyễn Hữu Phước
10/23/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kiểm tra xác minh thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức có nichname Hoài Tô qua Cổng hành chính công tỉnh Tây NinhKiểm tra xác minh thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức có nichname Hoài Tô qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh
10/18/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Phạm Tấn KhoaXử phạt vi phạm hành chính đối vối ông Phạm Tấn Khoa
9/6/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​V/v:Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Liêm​​V/v:Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Liêm​
8/16/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ TRẢNG BÀNG VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINHPHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ TRẢNG BÀNG VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH
Trảng Bàng là vùng đất có bề dày lịch sử văn hoá, gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc, của đất nước. Nằm ở phía Nam của tỉnh Tây Ninh, có diện tích khoảng 340,15 km2, dân số 168.482người, với hạt nhân là thị trấn Trảng Bàng và 10 xã: Đôn Thuận, Hưng Thuận, Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình, Bình Thạnh, Phước Lưu, An Tịnh, An Hòa và Phước Chỉ.

Trong những năm qua, huyện Trảng Bàng đã đạt được nhiều thành tựu khả quan trên nhiều lĩnh vực, GDP tăng đều hàng năm, giữ vững cân đối ngân sách, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên 75%, đồng thời tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ở nội thị ngày càng tăng, làm cho đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng và giảm tỷ lệ hộ nghèo; tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, hiện đại. Tổng thu ngân sách trên địa bàn có xu hướng tăng dần hàng năm cụ thể năm 2017 đạt 618.616 tỷ đồng, năm 2018 đạt 644.796 tỷ đồng. Chi ngân sách trên địa bàn năm 2017 là 578.347 tỷ đồng, năm 2018 là 645.725 tỷ đồng; cân đối thu chi ngân sách huyện đảm bảo cân đối dư.

Huyện Trảng Bàng có đầy đủ các tiêu chuẩn để thành lập Thị xã và các phường thuộc Thị xã theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV theo Quyết định số 1709/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng;

Ngoài ra, việc thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh còn phù hợp với định hướng Quy hoạch vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Tây Ninh định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trảng Bàng. Chính vì vậy, việc thành lập thị xã hết sức cần thiết, cũng là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Trảng Bàng nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Để đảm bảo được các tiêu chuẩn thành lập Thị xã Trảng Bàng thì cần thực hiện sáp nhập xã Bình Thạnh và xã Phước Lưu thành 01 đơn vị hành chính mới với tên gọi dự kiến là xã " Phước Bình", do xã Phước Lưu và xã Bình Thạnh thiếu diện tích và dân số chưa đủ tiêu chuẩn xã thuộc thị xã theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, tiến hành thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Gia Lộc và thị trấn Trảng Bàng để mở rộng thị trấn Trảng Bàng và thành lập phường "Trảng Bàng" trên cơ sở sáp nhập ấp Gia Huỳnh thuộc xã Gia Lộc vào thị trấn Trảng Bàng để có diện tích tự nhiên và dân số đảm bảo các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phường.

Thành lập Phường Gia Lộc trên cơ cở một phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Gia Lộc sau khi sáp nhập diện tích tự nhiên, dân số của ấp Gia Huỳnh vào thị trấn Trảng Bàng.

- Thanhg lập các phường Lộc Hưng, An Hòa, An Tịnh, Gia Bình trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Lộc Hưng, An Hòa, An Tịnh, Gia Bình.

Nhằm đảm bảo sự đồng thuận và nhất trí cao giữa chính quyền và nhân dân địa phường, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng thực hiện triển khai kế hoạch về việc lấy ý kiến cử tri phạm vi trên toàn địa bàn huyện, đối tượng cử tri là người đang sinh sống tại địa phương và đủ 18 tuổi trở lên với hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình được diễn ra từ ngày 9/8/2019 đến ngày 13/8/2019.

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, thì quyền và nghĩa vụ của cử tri được quy định như sau:

1. Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri.

2. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.

3. Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Trường hợp cử tri không biết chữ hoặc không biết tiếng Việt, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

Bên cạnh đó, Sau khi sáp nhập xã Bình Thạnh và xã Phước Lưu, điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Gia Lộc và thị trấn Trảng Bàng để mở rộng thị trấn Trảng Bàng và thành lập phường, một số loại giấy tờ có liên quan đến công dân sẽ phải chuyên đổi cho phù hợp với đơn vị hành chính mới như: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…Trình tự, thủ tục, địa điểm thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính cấp xã: các cơ quan có liên quan như Công an huyện, Phòng Tư pháp và Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để hướng dẫn, thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho công dân sau khi sáp nhập nhằm đảm bảo được các quyền và lợi ích cho người dân.

8/5/2019 6:00 PMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
5/30/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất của ông Hồ Minh Tâm và bà Nguyễn Thị Hữu HạnhThu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất của ông Hồ Minh Tâm và bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh

​Tải về 2189-QĐ-UBND.PDF

5/27/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Võ Văn ChếXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Võ Văn Chế
5/21/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trảng Bàng Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.Trảng Bàng Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng cụ thể hóa thành Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 23/4/2019 về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019 trên địa bàn huyện.

​Ngày 11/5/2019 Tại Trường Phổ Thông Trung học Lộc Hưng và Trường Trung học cơ sở Lộc Hưng  Phòng Tư pháp huyện kết hợp hội Liên hiệp phụ nữ huyện , Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lộc Hưng và Ban Giám hiệu 02 trường (THCS và THPT) tổ chức triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện

Đến dự và triển khai có Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng Phòng PBGDPL – Báo cáo viên pháp luật tỉnh.

Huyện có đồng chí Nguyễn Thị Đài Loan – Chủ tịch HLHPN huyện

Đồng chí Nguyễn Thành Thiện – Phó Trưởng phòng Tư pháp

Xã có Đồng chí Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Nguyễn Hồng Tiếng – Chủ tịch Hội LHPN xã

Cùng Ban giám hiệu 02 trường (THPT và THCS) và hơn 900 em học sinh tham dự.

Tại buổi báo cáo đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương đã triển khai các chuyên đề về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em qua 01 buổi triển khai các em học sinh được cán bộ Phòng Tư pháp tiến hành trao đổi và tiến hành các trò chơi vận động tìm hiểu các nội dung về chuyên đề bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em, các em tham gia rất nhiệt tình Ban tổ chức đã tiến hành trao các phần quà nhằm động viên tinh thần.

Văn Quang​

5/11/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”  năm 2019 trên địa bàn huyệnKế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”  năm 2019 trên địa bàn huyện

Tải về: ​314-KH-UBND.PDF

4/24/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại đối với ông Trần Thiện ThanhXử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại đối với ông Trần Thiện Thanh
3/8/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trảng Bàng tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sởTrảng Bàng tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Công văn số 652/STP-PBGDPL ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.
Ngày 04 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng tổ chức hội nghị Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Tham dự hội nghị

Có đồng chí Lý Hoàng Vũ Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương Trưởng phòng PBGDPL – Sở Tư pháp tỉnh

Cấp huyện có đồng chí Nguyễn Văn Lam – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí là Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Đồng chí Lê Đình Nhung- Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Các đồng chí là Lãnh đạo UBND, UBMTTQ và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn

Tham dự hội nghị có 120 hòa giải viên ở các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Thiện – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện thông qua báo cáo 05 năm triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện theo đó

- Tổ chức triển khai được 02 cuộc có 450 lượt cán bộ công chức và nhân dân tham dự.

- Tổ chức tuyên truyền ra dân được 428 cuộc có 16.859 lượt người dự.

- Tổng số đơn tiếp nhận là 630 trong đó hòa giải thành là 545 đơn đạt tỷ lệ 87%.

Hội nghị đã nghe 03 bài tham luận trong việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở gồm (Tham luận của Tổ hòa giải ấp An Phú, xã An Hòa (nêu cao trách nhiệm của Tổ hòa giải trong việc thực hiện công tác hòa giải, Tham luận của UBMTTQ xã Bình Thạnh trong việc phối kết hợp thực hiện quản lý nhà nước nhà nước về công tác hòa giải, Tham luận của UBND xã Đôn Thuận trong việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải .

Tại hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh và UBND huyện về việc tiếp tục triển kai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị UBND huyện đã khen thưởng cho 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện

Văn Quang​

2/22/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/PublishingImages/2019-11/IMG_1979 (1)_Key_15112019153604.JPG
Khen thưởng trong công tác đầu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá năm 2018Khen thưởng trong công tác đầu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá năm 2018
1/23/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Quyết định ​Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

07-QĐ-UBND_1.PDF

1/4/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báo; Tuyển dụng công chứcXem chi tiết/PublishingImages/2019-01/dai-dien-tuyen-cong-chuc-com-vn_Key_04012019105123.png
Tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương Tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương
Tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương

connuoi1.jpg

12/10/2018 1:00 PMĐã ban hànhThông tin chỉ đạo điều hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt NamLễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam
Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam

quoc tang2.jpg

10/5/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin chỉ đạo điều hànhXem chi tiết/PublishingImages/2018-12/quoc tang_Key_12122018104314.jpg
Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
8/23/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báo; Tuyển dụng công chứcXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ Thông báo Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Thông báo Luật An ninh mạng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và  Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Luật An ninh mạng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Theo đó, Luật An ninh mạng 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật này sẽ góp phần vào việc bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, Luật An ninh mạng 2018 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm, như là:

- Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước;

- Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;…

Luật An ninh mạng 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.


Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Từ 15/4: Mạng xã hội bắt buộc phải sử dụng 01 tên miền “.vn”

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo đó, quy định các trang mạng xã hội phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
Ngoài ra, hệ thống thiết lập kỹ thuật mạng xã hội phải đảm bảo:
- Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam để đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, cung cấp thông tin tại thời điểm bất kỳ.
- Lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.
- Tiếp nhận, xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
- Phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng;
- Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng.
Nghị định 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

 Toàn văn:

24_2018_QH14_351416.pdf

27.signed.pdf


8/14/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-08/4a7e6a82-5352-43eb-a6a7-5ad01f808375_Key_14082018142457.png
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức xã biên giới năm 2018Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức xã biên giới năm 2018

New Doc 2018-04-20 (1).jpgNew Doc 2018-04-20 (2)_1.jpgNew Doc 2018-04-20 (2)_2.jpgNew Doc 2018-04-20 (2)_3.jpg

4/20/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báo; Tuyển dụng công chứcXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức xã biên giới năm Kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức xã biên giới năm

New Doc 2018-04-05 - Page 1 (1).jpg

4/5/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báo; Tuyển dụng công chứcXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Treo cờ rủ và ngưng các hoạt động vui chơi giải trí công cộngTreo cờ rủ và ngưng các hoạt động vui chơi giải trí công cộng
Treo cờ rủ và ngưng các hoạt động vui chơi giải trí công cộng Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải

quoc tang1.jpg

3/19/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin chỉ đạo điều hànhXem chi tiết/PublishingImages/2018-12/quoc tang_Key_12122018104025.jpg
Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ họp thư góp ý của Văn phòng UBND tỉnhSố điện thoại đường dây nóng và địa chỉ họp thư góp ý của Văn phòng UBND tỉnh

22.jpg23.jpg

3/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhĐường dây nóngXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/duong day nong_Key_28112018091253.jpg
Tài liệu ôn tập xét tuyển công chức xã biên giới năm 2018Tài liệu ôn tập xét tuyển công chức xã biên giới năm 2018

New Doc 2018-03-05.jpg


New Doc 2018-03-05 (1).jpg

New Doc 2018-03-05 (2).jpgNew Doc 2018-03-05 (2)_2.jpg

3/5/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báo; Tuyển dụng công chứcXem chi tiết/PublishingImages/2018-03/ho-so-yeu-cau_Key_05032018082659.jpg
Thông báo Tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới năm 2018 (điều chỉnh)Thông báo Tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới năm 2018 (điều chỉnh)
Thực hiện Kế hoạch số: 49/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bàng về việc tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới năm 2017

New Doc 2018-02-09.jpg

New Doc 2018-02-02-1.jpgNew Doc 2018-02-02-2.jpgNew Doc 2018-02-02_3.jpg

2/1/2018 11:00 AMĐã ban hànhTuyển dụng công chức; Thông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-02/dai-dien-tuyen-cong-chuc-com-vn_Key_02022018103442.png
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018
Lịch tiếp công dân của Ông Trần Văn Khải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ - Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bàng

​Lịch tiếp công dân của Ông Trần Văn Khải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ - Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bàng.

1. Tháng 3/2018: vào lúc 07 giờ 30 ngày 09/3/2018

2. Tháng 5/2018: vào lúc 07 giờ 30 ngày 18/5/2018

3. Tháng 8/2018: vào lúc 07 giờ 30 ngày 17/8/2018

4. Tháng 11/2018: vào lúc 07 giờ 30 ngày 17/11/2018

1/24/2018 4:00 PMĐã ban hànhLịch công tácXem chi tiết/PublishingImages/2018-01/LCT THANG_Key_26012018153038.jpg
1 - 30Next