Tin chuyên ngành
Chủ Nhật, Ngày 10/11/2019, 11:00
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày (giai đoạn 1)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2019
Giai đoạn 1 (đến năm 2022): Đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy xử lý nước thải (ha) và xây dựng một số tuyến cống cấp I, cấp II với khối lượng dự kiến 3.400 m thuộc khu vực thị trấn Trảng Bàng

​MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Tên dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày – giai đoạn 1.
Nhóm dự án: nhóm B.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Tây Ninh.

Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trảng Bàng.

Quy mô đầu tư:
+ Bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích 5ha.
+ Hệ thống tuyến ống thu gom cấp 1, cấp 2.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 107.730 triệu đồng.

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh 100%.

Địa điểm xây dựng: thị trấn Trảng Bàng và xã An Hòa thuộc huyện Trảng Bàng.

Thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2022.

Sự cần thiết đầu tư dự án: hiện tại khu vực thị trấn Trảng Bàng các xã lân cận sử dụng hệ thống thoát nước sinh hoạt chung với hệ thống thoát nước mưa đặt theo các trục giao thông chính thoát ra các kênh, rạch chảy qua địa bàn (sông Vàm Cỏ Đông, rạch Trảng Bàng, rạch Trưởng Chùa, suối Ba Nàng,...). hoặc đưa vào các giếng tự thấm, thải ra kênh rạch, vùng trũng. Nước thải sinh hoạt thoát ra môi trường nhưng chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, sức khỏe của con người. Do đó, việc đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Trảng Bàng là hết sức cần thiết nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững đô thị.  

Dự án hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư 107.730 triệu đồng, thuộc nhóm B phù hợp với tiêu chí phân loại dự án quy định theo Luật Đầu tư công và Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu đầu tư: đầu tư Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Trảng Bàng nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững đô thị, đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hình thức đầu tư: bồi thường, giải phóng mặt bằng và lắp đặt đường ống thu gom cấp 1, cấp 2.

Phạm vi, địa điểm: các hạng mục đầu tư tập trung tại thị trấn Tràng Bàng và một phần xã An Hòa.

Về quy mô đầu tư: Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt MBR (viết tắt của từ Membrane Bio Reactor hay màng lọc sinh học và có thể hiểu là việc xử lý nước thải vi sinh bằng công nghệ màng lọc) được Sở Khoa học và Công nghệ nhận xét là công nghệ hiện đại và được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Công nghệ MBR kết hợp của cả phương pháp sinh học và lý học mang lại hiệu quả cao trong việc khử đi những thành phần hữu cơ và vô cơ cùng các vi sinh vật có hại trong nước thải.

Cơ cấu nguồn vốn: dự án thuộc đối tượng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách tỉnh cân đối 25.000 triệu đồng, phần còn lại sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét cân đối trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể năm 2021-2022.

​Đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế xã hội:

- Chủ đầu tư thực hiện vấn đề về môi trường của dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Về hiệu quả xã hội: Dự án đầu tư lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, khi hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực.

Lượt người xem:  Views:   1211
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành