Đề án 06

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 05/12 đến 11/12)

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 19/12 đến 25/12)

 •   19/12/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thị xã Trảng Bàng: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công quốc gia

 •   13/12/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Chiều 12.12, Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp Tổ tuyên truyền Đề án 06 Thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn.
LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 05/12 đến 11/12)

 •   05/12/2022 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 28/11 đến 04/12)

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 28/11 đến 04/12)

 •   28/11/2022 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 21/11 đến 27/11)

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 21/11 đến 27/11)

 •   21/11/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
UBND phường An Tịnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt VNEID

UBND phường An Tịnh tích cực công tác tuyên truyền cài đặt VNEID

 •   09/11/2022 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08/11, Công an Phường An Tịnh phối hợp với đoàn thể phường tổ chức triển khai ứng dụng định danh điện tử (VNEID) và xác thực định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến người dân trên địa bàn phường.
Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện giải pháp

Tổ công tác triển khai đề án 06 của UBND phường đã triển khai Kế hoạch số 97 KH-TCTĐA06 về việc triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia

 •   27/10/2022 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2022 Tổ công tác triển khai đề án 06 của UBND phường đã triển khai Kế hoạch số: 97/KH-TCTĐA06 về việc triển khai giải pháp “nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia” theo Đề án 06 của Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn phường.
Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt VNEID

Gia Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt VNEID và xác thực định danh điện tử

 •   02/11/2022 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Gia Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt VNEID và xác thực định danh điện tử
Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục Đăng ký thường trú

PHƯỜNG TRẢNG BÀNG: TỔ TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

 •   13/10/2022 05:07:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch 122a/KH-TCTĐA06 Thị xã Trảng Bàng ngày 10/10/2022 Về việc Triển khai giải pháp “ Nâng cao hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quốc gia” theo đề án 06 của chính phủ
Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện giải pháp

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 PHƯỜNG GIA BÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP “NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA” THEO ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ.

 •   27/10/2022 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổ công tác triển khai đề án 06 UBND Thị xã Trảng Bàng, ngày 26/10/2022 Tổ công tác triển khai đề án 06 của UBND phường đã triển khai Kế hoạch số: 460/KH-TCTĐA06 về việc triển khai giải pháp “nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia” theo Đề án 06 của Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn phường.
Tổ trưởng tổ đề án 06 chỉ đạo thực hiện giải pháp “Nâng cao hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia” theo Đề án 06 của Chính phủ và công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường Gia Bình

Tổ trưởng tổ đề án 06 chỉ đạo thực hiện giải pháp “Nâng cao hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia” theo Đề án 06 của Chính phủ và công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường Gia Bình

 •   28/10/2022 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/10/2022, Tổ trưởng tổ đề án 06 tổ chức họp chỉ đạo thực hiện giải pháp “Nâng cao hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia” theo Đề án 06 của Chính phủ và công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường Gia Bình.
Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 XÃ ĐÔN THUẬN TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP “NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA” THEO ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ.

 •   28/10/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổ công tác triển khai đè án 06 UBND Thị xã Trảng Bàng, Tổ công tác triển khai đề án 06 của UBND xã đã ban hành Kế hoạch số: 566/KH-TCTĐA06 về việc triển khai giải pháp “nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia” theo Đề án 06 của Chính phủ.
Công an thị xã Trảng Bàng cấp CCCD gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử lưu động

Công an thị xã Trảng Bàng: Thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật Cư trú

 •   12/10/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm
hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
Ngày 10/10/2022, Công an thị xã Trảng Bàng mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về 'Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030'.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay1,458
 • Tháng hiện tại2,157
 • Tổng lượt truy cập468,154
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây