Tin chuyên ngành

Trảng Bàng: Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, thu dung điều trị bệnh đau mắt đỏ

Trảng Bàng: Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, thu dung điều trị bệnh đau mắt đỏ

 •   28/11/2023 05:41:41 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, thu dung điều trị bệnh đau mắt đỏ
Trảng Bàng: Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

Trảng Bàng: Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

 •   28/11/2023 04:57:57 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023
Trảng Bàng: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thị xã năm 2023

Trảng Bàng: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thị xã năm 2023

 •   28/11/2023 04:54:49 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thị xã năm 2023
Hình minh họa

Trảng Bàng: Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) và Tai xanh trên heo trên địa bàn thị xã năm 2023

 •   28/11/2023 04:50:16 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) và Tai xanh trên heo trên địa bàn thị xã năm 2023
Trảng Bàng: Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn các xã, phường năm 2023

Trảng Bàng: Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn các xã, phường năm 2023

 •   28/11/2023 04:47:39 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn các xã, phường năm 2023
Trảng Bàng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Trảng Bàng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 •   28/11/2023 04:35:35 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Trảng Bàng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng EL Nino

Trảng Bàng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng EL Nino

 •   28/11/2023 04:30:07 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng EL Nino
Trảng Bàng: Chỉ đạo tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc

Trảng Bàng: Chỉ đạo tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc

 •   28/11/2023 03:56:07 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Chỉ đạo tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc
Trảng Bàng: Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

Trảng Bàng: Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

 •   28/11/2023 03:22:09 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
Trảng Bàng: Công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Trảng Bàng: Công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

 •   28/11/2023 11:20:47 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Trảng Bàng: Kết quả xếp hạng 07 ý tưởng, dự án Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022-2023

Trảng Bàng: Kết quả xếp hạng 07 ý tưởng, dự án Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022-2023

 •   28/11/2023 11:08:19 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Kết quả xếp hạng 07 ý tưởng, dự án Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022-2023
Trảng Bàng: Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023

Trảng Bàng: Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023

 •   28/11/2023 11:00:14 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023
Trảng Bàng: Phường Gia Bình sáng kiến trong công tác CCHC năm 2023

Trảng Bàng: Phường Gia Bình sáng kiến trong công tác CCHC năm 2023

 •   28/11/2023 10:50:43 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Phường Gia Bình sáng kiến trong công tác CCHC năm 2023
Trảng Bàng: Quyết định công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp thị xã (đợt 2)

Trảng Bàng: Quyết định công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp thị xã (đợt 2)

 •   28/11/2023 10:44:32 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Quyết định công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp thị xã (đợt 2)
Trảng Bàng: Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Trảng Bàng: Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh

 •   28/11/2023 10:28:53 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh
Trảng Bàng: Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh

Trảng Bàng: Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh

 •   28/11/2023 10:25:05 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh
Trảng Bàng: Tuyên truyền phòng chống bệnh đái tháo đường

Trảng Bàng: Tuyên truyền phòng chống bệnh đái tháo đường

 •   27/11/2023 05:24:12 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Tuyên truyền phòng chống bệnh đái tháo đường
Trảng Bàng: Triển khai đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Trảng Bàng: Triển khai đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

 •   27/11/2023 05:11:44 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Triển khai đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Trảng Bàng: Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KHCN năm 2024

Trảng Bàng: Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KHCN năm 2024

 •   27/11/2023 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KHCN năm 2024

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay181
 • Tháng hiện tại63,425
 • Tổng lượt truy cập1,526,226

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây