Pháp luật

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 11/2022

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 11/2022

 •   01/11/2022 05:53:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
(Chủ đề: Tìm hiểu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012)
Trảng Bàng đồng loạt triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2022

Trảng Bàng đồng loạt triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2022

 •   28/10/2022 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Nhằm để hưởng ứng các hoạt động triển khai 10 năm thi hành Ngày Ngày pháp luật. Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng ban hành Công văn số 1657/UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã.
Ảnh: Internet

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT (Dành cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nhân dân)

 •   01/11/2022 06:08:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT (Dành cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nhân dân)
Trảng Bàng Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật

Trảng Bàng Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật

 •   01/11/2022 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật
Trảng Bàng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật

Trảng Bàng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật

 •   31/10/2022 06:01:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Phòng Tư pháp và Thị đoàn Trảng Bàng về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022”.
Đồng chí Nguyễn Thiện Thành – Trưởng phòng Tư pháp thị xã phát biểu tại hội nghị

Trảng Bàng Tổ chức lễ tặng quà cho cán bộ Ngành Tư pháp đã nghĩ hưu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

 •   20/10/2022 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 726/KH-STP ngày 28/3/2022 của Sở Tư pháp về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh 28/12/1982-28/12/2022 và kế hoạch số 369/KH-PTP ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Phòng Tư pháp thị xã về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh 28/12/1982-28/12/2022.
Quan cảnh Hội nghị triển khai pháp luật

Thị xã Trảng Bàng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022

 •   25/10/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2022, Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với Thị đoàn Trảng Bàng và Trường Trường Trung học phổ thông Trảng Bàng tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật cho hơn 600 em học sinh.
Các khẩu hiệu truyên truyền “Ngày pháp luật” năm 2022

Các khẩu hiệu truyên truyền “Ngày pháp luật” năm 2022

 •   25/10/2022 01:37:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Các khẩu hiệu truyên truyền “Ngày pháp luật” năm 2022
Đề cương Luật Sở hữu trí tuệ

Đề cương Luật Sở hữu trí tuệ

 •   06/10/2022 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Đề cương Luật Sở hữu trí tuệ
Đề cương tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

Đề cương tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

 •   07/10/2022 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động năm 2022.
- Đề cương tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 gồm có 2 phần:
+ Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 .
+ Phần 2. Những nội cơ bản và điểm mới của Luật Cảnh sát cơ động năm 2022.
Đề cương tuyên truyền Luật Điện Ảnh năm 2022

Đề cương tuyên truyền Luật Điện Ảnh năm 2022

 •   11/10/2022 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023
- Đề cương tuyên truyền Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022 gồm có 2 phần:
+ Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022 .
+ Phần 2. Những nội cơ bản và điểm mới của Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022.
Đề cương tuyên truyền Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Đề cương tuyên truyền Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

 •   12/10/2022 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Đề cương tuyên truyền Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 gồm có 2 phần:
+ Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 .
+ Phần 2. Những nội cơ bản và điểm mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.
Đề cương tuyên truyền Luật Thi đua khen thưởng năm 2022

Đề cương tuyên truyền Luật Thi đua khen thưởng năm 2022

 •   13/10/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.Đề cương tuyên truyền Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2022 gồm có 2 phần: - Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2022 . - Phần 2. Những nội cơ bản và điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2022.
(Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm)

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2022

 •   03/10/2022 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
(Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm)
Ông Nguyễn Thành Thiện – PCT. Hội đồng PHPBGDPL phát biểu

Thị xã Trảng Bàng triển khai các văn bản Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

 •   03/10/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

 •   29/09/2022 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022

 •   26/09/2022 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
(Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người)
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ IV NĂM 2022

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ IV NĂM 2022

 •   23/09/2022 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB
QUÝ IV NĂM 2022
Đ/c Nguyễn Thành Thiện – Trưởng phòng Tư pháp thông qua dự thảo báo cáo

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

 •   13/09/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2022 Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2022 do bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Trưởng phòng Xây dựng phổ biến pháp luật Sở Tư pháp – Phó trưởng Đoàn tiến hành làm kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn thị xã.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay1,329
 • Tháng hiện tại2,028
 • Tổng lượt truy cập468,025
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây