Thông báo

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

 •   09/01/2023 04:51:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ngày 23/11/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 2048/TB-UBND về việc thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã, thời hạn tiếp nhận: từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 25/12/2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng gia hạn thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Trảng Bàng năm 2022, cụ thể như sau:
Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh

 •   09/01/2023 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng gia hạn thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 05/12 đến 11/12)

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 19/12 đến 25/12)

 •   19/12/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022

THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022

 •   06/12/2022 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022
LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 05/12 đến 11/12)

 •   05/12/2022 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 28/11 đến 04/12)

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 28/11 đến 04/12)

 •   28/11/2022 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022

Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022

 •   23/11/2022 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã

Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã

 •   23/11/2022 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023

Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023

 •   23/11/2022 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 765/QĐ-SNV ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2022 – 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng.
THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 21/11 đến 27/11)

THÔNG BÁO LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP, TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TX TRẢNG BÀNG (Từ ngày 21/11 đến 27/11)

 •   21/11/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử sẽ được sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân.
THÔNG BÁO: Danh sách người dự tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

THÔNG BÁO: Danh sách người dự tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

 •   01/11/2022 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm, kiểm tra sát hạch; tài liệu tham khảo, hình thức kiểm tra sát hạch
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   01/11/2022 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Đăng ký phương tiện giao thông tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Trụ sở Công an thị xã)

Công an thị xã Trảng Bàng thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp nhận Đăng ký phương tiện giao thông

 •   17/10/2022 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 1317
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 17/10/2022 Công an thị xã Trảng Bàng thay đổi thời gian tiếp nhận đăng ký phương tiện giao thông
Công an thị xã Trảng Bàng cấp CCCD gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử lưu động

Công an thị xã Trảng Bàng: Thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật Cư trú

 •   12/10/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm
hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
Ngày 10/10/2022, Công an thị xã Trảng Bàng mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về 'Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030'.
THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   10/10/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Thông báo: Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Thông báo: Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   23/09/2022 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   22/09/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của thị xã Trảng Bàng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của thị xã Trảng Bàng

 •   16/09/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của thị xã Trảng Bàng

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập42
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm39
 • Hôm nay1,485
 • Tháng hiện tại2,184
 • Tổng lượt truy cập468,181
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây