Lịch làm việc hàng tuần

Thông báo lịch làm việc tuần 48 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (27/11 - 01/12) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 48 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (27/11 - 01/12) năm 2023

 •   28/11/2023 06:38:55 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 48 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (27/11 - 01/12) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 47 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (20/11 - 24/11) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 47 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (20/11 - 24/11) năm 2023

 •   23/11/2023 01:40:11 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 47 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (20/11 - 24/11) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 46 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (13/11 - 17/11) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 46 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (13/11 - 17/11) năm 2023

 •   15/11/2023 01:53:35 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 46 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (13/11 - 17/11) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 45 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (06/11 - 10/11) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 45 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (06/11 - 10/11) năm 2023

 •   09/11/2023 01:45:55 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 45 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (06/11 - 10/11) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 44 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (30/10 - 03/11) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 44 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (30/10 - 03/11) năm 2023

 •   05/11/2023 11:01:04 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 44 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (30/10 - 03/11) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 43 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (23/10 - 27/10) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 43 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (23/10 - 27/10) năm 2023

 •   26/10/2023 08:01:29 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 43 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (23/10 - 27/10) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 42 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (16/10 - 20/10) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 42 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (16/10 - 20/10) năm 2023

 •   19/10/2023 10:56:44 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 42 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (16/10 - 20/10) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 41 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (09/10 - 13/10) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 41 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (09/10 - 13/10) năm 2023

 •   12/10/2023 03:31:09 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 41 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (09/10 - 13/10) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 40 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (02/10 - 06/10) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 40 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (02/10 - 06/10) năm 2023

 •   02/10/2023 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 40 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (02/10 - 06/10) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 39 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (25/9 - 29/9) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 39 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (25/9 - 29/9) năm 2023

 •   25/09/2023 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 39 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (25/9 - 29/9) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 38 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (18/9 - 19/9) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 38 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (18/9 - 19/9) năm 2023

 •   18/09/2023 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 38 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (18/9 - 19/9) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 37 năm 2023 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (11/9 - 15/9) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 37 năm 2023 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (11/9 - 15/9) năm 2023

 •   11/09/2023 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 37 năm 2023 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (11/9 - 15/9) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 36 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (04/9 - 08/9) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 36 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (04/9 - 08/9) năm 2023

 •   04/09/2023 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 36 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (04/9 - 08/9) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 35 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (28/8 - 01/9) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 35 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (28/8 - 01/9) năm 2023

 •   28/08/2023 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 35 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (28/8 - 01/9) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 34 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (21/8 - 25/8) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 34 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (21/8 - 25/8) năm 2023

 •   21/08/2023 11:21:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 34 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (21/8 - 25/8) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 33 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (14/8 - 18/8) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 33 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (14/8 - 18/8) năm 2023

 •   14/08/2023 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 33 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (14/8 - 18/8) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 32 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (07/8 - 11/8) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 32 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (07/8 - 11/8) năm 2023

 •   07/08/2023 01:47:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 32 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (07/8 - 11/8) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 31 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (31/7-04/8) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 31 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (31/7-04/8) năm 2023

 •   31/07/2023 01:48:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 31 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (31/7-04/8) năm 2023
Thông báo lịch làm việc tuần 30 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (24/7-28/7) năm 2023

Thông báo lịch làm việc tuần 30 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (24/7-28/7) năm 2023

 •   24/07/2023 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 30 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (24/7-28/7) năm 2023

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay232
 • Tháng hiện tại19,931
 • Tổng lượt truy cập1,174,085
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây