Lịch làm việc hàng tuần

Thông báo lịch làm việc tuần 19 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (06/05 - 10/05) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 19 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (06/05 - 10/05) năm 2024

 •   04/05/2024 07:51:55 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 19 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (06/05 - 10/05) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 18 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (29/04 - 03/05) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 18 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (29/04 - 03/05) năm 2024

 •   26/04/2024 03:59:31 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 18 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (29/04 - 03/05) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 17 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (22/04 - 26/04) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 17 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (22/04 - 26/04) năm 2024

 •   22/04/2024 09:07:56 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 17 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (22/04 - 26/04) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 16 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (15/04 - 19/04) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 16 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (15/04 - 19/04) năm 2024

 •   15/04/2024 09:32:09 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 16 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (15/04 - 19/04) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 15 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (08/04 - 12/04) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 15 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (08/04 - 12/04) năm 2024

 •   08/04/2024 07:45:29 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 15 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (08/04 - 12/04) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 14 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (01/04 - 05/04) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 14 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (01/04 - 05/04) năm 2024

 •   02/04/2024 09:57:58 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 14 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (01/04 - 05/04) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 13 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (25/03 - 29/03) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 13 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (25/03 - 29/03) năm 2024

 •   25/03/2024 09:44:59 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 13 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (25/03 - 29/03) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 12 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (18/03 - 22/03) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 12 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (18/03 - 22/03) năm 2024

 •   18/03/2024 09:09:43 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 12 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (18/03 - 22/03) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 11 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (11/03 - 15/03) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 11 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (11/03 - 15/03) năm 2024

 •   11/03/2024 05:23:55 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 11 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (11/03 - 15/03) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 10 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (04/03 - 08/03) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 10 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (04/03 - 08/03) năm 2024

 •   04/03/2024 10:54:57 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 10 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (04/0 - 08/03) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 09 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (26/02 - 01/03) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 09 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (26/02 - 01/03) năm 2024

 •   27/02/2024 04:16:23 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 09 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (26/02 - 01/03) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 08 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (19/02 - 23/02) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 08 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (19/02 - 23/02) năm 2024

 •   21/02/2024 08:18:35 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 08 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (19/02 - 23/02) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 07 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (12/02 - 16/02) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 07 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (12/02 - 16/02) năm 2024

 •   15/02/2024 06:16:59 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 07 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (12/02 - 16/02) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 06 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (05/02 - 09/02) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 06 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (05/02 - 09/02) năm 2024

 •   05/02/2024 08:49:52 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 06 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (05/02 - 09/02) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 05 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (29/01 - 02/02) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 05 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (29/01 - 02/02) năm 2024

 •   29/01/2024 08:20:59 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 05 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (29/01 - 02/02) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 04 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (22/01 - 26/01) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 04 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (22/01 - 26/01) năm 2024

 •   23/01/2024 01:50:56 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 04 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (22/01 - 26/01) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 03 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (15/01 - 19/01) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 03 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (15/01 - 19/01) năm 2024

 •   15/01/2024 02:46:54 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 03 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (15/01 - 19/01) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 02 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (08/01 - 12/01) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 02 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (08/01 - 12/01) năm 2024

 •   08/01/2024 08:21:04 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 02 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (08/01 - 12/01) năm 2024
Thông báo lịch làm việc tuần 01 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (01/01 - 05/01) năm 2024

Thông báo lịch làm việc tuần 01 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (01/01 - 05/01) năm 2024

 •   02/01/2024 09:07:37 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch làm việc tuần 01 của HĐND và UBND Thị xã Trảng Bàng (01/01 - 05/01) năm 2024

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay3,766
 • Tháng hiện tại63,221
 • Tổng lượt truy cập1,526,022

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây