Tuyển công chức

Trảng Bàng: Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

Trảng Bàng: Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

 •   27/11/2023 02:10:50 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024
Trảng Bàng: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

Trảng Bàng: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

 •   17/11/2023 08:34:27 AM
 •   Đã xem: 3166
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023
Thông báo: Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023

Thông báo: Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023

 •   26/04/2023 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 892
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã năm 2022

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã năm 2022

 •   21/04/2023 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã năm 2022
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

 •   05/04/2023 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH THỊ XÃ TRẢNG BÀNG
DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 (VÒNG 2)

DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 (VÒNG 2)

 •   05/04/2023 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 (VÒNG 2)
Quang cảnh lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng

Trảng Bàng: Xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã

 •   18/03/2023 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Sáng 16.3, Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã.
Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

 •   09/01/2023 04:51:00 PM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ngày 23/11/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 2048/TB-UBND về việc thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã, thời hạn tiếp nhận: từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 25/12/2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng gia hạn thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Trảng Bàng năm 2022, cụ thể như sau:
Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh

 •   09/01/2023 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng gia hạn thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022, cụ thể như sau:
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

 •   24/12/2022 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng
THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022

THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022

 •   06/12/2022 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022
Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022

Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022

 •   23/11/2022 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã

Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã

 •   23/11/2022 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023

Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023

 •   23/11/2022 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 765/QĐ-SNV ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2022 – 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng.
Thông báo: Nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Thông báo: Nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   17/11/2022 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 489
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: Nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Trảng Bàng: Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và dự kiến danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Trảng Bàng: Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và dự kiến danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   16/11/2022 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và dự kiến danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
THÔNG BÁO: Danh sách người dự tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

THÔNG BÁO: Danh sách người dự tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

 •   01/11/2022 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm, kiểm tra sát hạch; tài liệu tham khảo, hình thức kiểm tra sát hạch
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   01/11/2022 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   10/10/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay97
 • Tháng hiện tại44,088
 • Tổng lượt truy cập1,326,332
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây