Tuyển công chức

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

 •   09/01/2023 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ngày 23/11/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 2048/TB-UBND về việc thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã, thời hạn tiếp nhận: từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 25/12/2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng gia hạn thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Trảng Bàng năm 2022, cụ thể như sau:
Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh

Thông báo gia hạn thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh

 •   09/01/2023 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng gia hạn thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022

THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022

 •   06/12/2022 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng năm 2022
Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022

Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng năm 2022

 •   23/11/2022 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã

Thông báo: Về việc xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã

 •   23/11/2022 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng năm 2022.
Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023

Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023

 •   23/11/2022 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 765/QĐ-SNV ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2022 – 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng.
Thông báo: Nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Thông báo: Nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   16/11/2022 07:51:00 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: Nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Trảng Bàng: Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và dự kiến danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Trảng Bàng: Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và dự kiến danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   15/11/2022 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Trảng Bàng: Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và dự kiến danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
THÔNG BÁO: Danh sách người dự tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

THÔNG BÁO: Danh sách người dự tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 tại Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

 •   31/10/2022 11:45:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm, kiểm tra sát hạch; tài liệu tham khảo, hình thức kiểm tra sát hạch
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   31/10/2022 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   09/10/2022 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Trảng Bàng khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Trảng Bàng khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   29/09/2022 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 29/9, UBND thị xã Trảng Bàng tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.
Thông báo: Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Thông báo: Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   22/09/2022 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   22/09/2022 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của thị xã Trảng Bàng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của thị xã Trảng Bàng

 •   15/09/2022 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của thị xã Trảng Bàng
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   13/09/2022 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
Thông báo xét tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Trảng Bàng năm 2022

Thông báo xét tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Trảng Bàng năm 2022

 •   23/08/2022 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Thông báo xét tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Trảng Bàng năm 2022
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   07/07/2022 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

 •   30/05/2022 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 707
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay1,452
 • Tháng hiện tại2,151
 • Tổng lượt truy cập468,148
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây