Trảng Bàng: Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

Thứ hai - 27/11/2023 14:10 1.098 0
Trảng Bàng: Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024
Trảng Bàng: Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

Thực hiện Quyết định số 3197/QĐ-SNV ngày 8/11/2023 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2023 – 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng.

Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng thông báo xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 243 chỉ tiêu, như sau:

- Khối Mầm non: 46 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26: 42 chỉ tiêu;

+ Nhân viên Y tế (Y sĩ hạng IV) - Mã số V.08.03.07: 02 chỉ tiêu;

+ Nhân viên Kế toán (Kế toán viên) - Mã số 06.002: 02 chỉ tiêu.

- Khối Tiểu học: 83 chỉ tiêu, cụ thể: 

+ Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: 82 chỉ tiêu;

+ Nhân viên Y tế (Y sĩ hạng IV- Mã số V.08.03.07): 01 chỉ tiêu.

- Khối Trung học cơ sở: 114 chỉ tiêu, cụ thể: 

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32: 112 chỉ tiêu;

+ Nhân viên Y tế (Y sĩ hạng IV) - Mã số V.08.03.07: 01 chỉ tiêu;

+ Nhân viên Kế toán (Kế toán viên) - Mã số 06.002: 01 chỉ tiêu.

Bố trí công tác giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. (đính kèm phụ lục Nhu cầu từng trường)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

a. Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

+ Có tuổi đời từ 18 trở lên. Có Phiếu đăng ký dự tuyển. Có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b. Tiêu chuẩn ngạch cụ thể đối với từng vị trí:

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng cho từng vị trí việc làm như sau:

* Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26)

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

* Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29)

- Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học hoặc Đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Đối với giáo viên dự tuyển môn tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở: Tối thiểu phải có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

* Giáo viên THCS hạng III (Mã số: V.07.04.32)

Có  bằng  tốt  nghiệp  Đại học sư  phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành  phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức  danh  nghề  nghiệp  giáo  viên  trung học cơ sở trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.  Có  khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm. 

Lưu ý: Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ sung trong thời gian tập sự.  

* Nhân viên y tế trường học:

- Y sĩ (hạng IV) - Mã số: V.08.03.07. Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên;

* Vị trí Kế toán viên (Mã số: 06.031) quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính.

* Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương. (sau khi được tuyển dụng sẽ tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp).

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tây Ninh (báo in), Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng (https://trangbang.tayninh.gov.vn).

- Thời hạn tiếp nhận: từ ngày 25/11/2023 đến hết ngày 25/12/2023.

- Địa điểm tiếp nhận: Trong giờ hành chính, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường Lãnh Binh Tòng, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng bàng, tỉnh Tây Ninh.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. (không cần chứng thực)

5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

a. Xét tuyển viên chức là giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm;

Sau khi kiểm tra phiếu đăng ký, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Vòng 2

          Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:

- Hình thức và nội dung:

+ Thực hành soạn giáo án cho một tiết dạy học trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành, nội dung được thực hiện trên giấy viết;

+ Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian thi thực hành: 90 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

b. Xét tuyển viên chức là nhân viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1, thực hiện như phần a, mục số 5 (Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển). 

Vòng 2, Phỏng vấn trực tiếp về một số nội dung về luật viên chức và chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Thời gian 30 phút .

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 12/2023. (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng)

- Địa điểm xét tuyển: Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng; Địa chỉ: Số 3, đường Gia Long, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng.

7. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một hồ sơ đăng ký dự tuyển).

8. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thủ tục và hồ sơ được niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, địa chỉ: Đường Lãnh Binh Tòng, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng bàng, tỉnh Tây Ninh. Trên trang thông tin điện tử của thị xã Trảng Bàng địa chỉ: (http://trangbang.tayninh.gov.vn) hoặc liên hệ trực tiếp tại Bộ phận tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, điện thoại số: 0978526952, gặp ông Nguyễn Thành Triệu chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dự tuyển được biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay4,285
  • Tháng hiện tại89,297
  • Tổng lượt truy cập1,751,770

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây