Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Trảng Bàng năm 2022

Thứ năm - 06/10/2022 16:49 1.019 0

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Trảng Bàng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, phát huy vai trò, sức trẻ, nguồn sáng tạo của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên đề xuất các sáng kiến, giải pháp liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

- Thông qua đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác chăm lo, phát triển thanh niên.

2. Yêu cầu

- Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở.

- Việc tổ chức phải hiệu quả, có ý nghĩa và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI

1. Chủ đề đối thoại: “Cơ chế, chính sách dành cho thanh niên và nghĩa vụ của thanh niên trong giai đoạn hiện nay”

2. Hình thức đối thoại: Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

Dự kiến trong tháng 11/2022. (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời sau)

2. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường 29/4.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ trì đối thoại: Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, mời đồng chí Bí thư Thị đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

2. Đại biểu mời tham dự

- Đại diện Thường trực Thị ủy;

- Đại diện Thường trực HĐND thị xã;

- Đại diện Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- Đại diện lực lượng thanh niên tham gia đối thoại (do Thị đoàn mời, số lượng không quá 20 người) gồm: đại diện thanh niên là bộ đội xuất ngũ; thanh niên công chức, thanh niên lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp,….

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thanh niên VP.HĐND và UBND, phòng Nội vụ, Thị đoàn.

V. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI

1. Nội dung đối thoại

Trao đổi các vấn đề liên quan đến chính sách dành cho thanh niên và những vấn đề khác mà thanh niên quan tâm; việc thực hiện nghĩa vụ của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nghĩa vụ của công dân Việt Nam.

2. Chương trình đối thoại

- Ổn định tổ chức;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Mời chủ trì đối thoại lên vị trí đối thoại;

- Đại diện Thị đoàn phát biểu và nêu ý nghĩa việc tổ chức đối thoại, trách nhiệm của các bên trong đối thoại theo quy định của pháp luật.

- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã thông báo kết quả thực hiện chính sách chăm lo, phát triển thanh niên trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời  đề xuất những nội dung trọng tâm trong năm 2023;

- Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi;

- Chủ trì hội nghị điều hành, gợi ý các phòng, ban ngành liên quan trao đổi, trả lời câu hỏi;

- Phát biểu kết luận của Lãnh đạo UBND thị xã.

(Thị đoàn chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị kịch bản chi tiết gửi Chủ tịch UBND thị xã)

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch này chi từ nguồn ngân sách UBND thị xã giao Phòng Nội vụ quản lý theo qui định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Nội vụ

- Chủ trì, tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại, trao đổi thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Thị đoàn, Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt hội nghị.

- Tham mưu giấy mời của UBND thị xã gửi đại biểu tham dự.

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã công bố, tuyên truyền kế hoạch tổ chức Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử của thị xã.

- Phối hợp với Thị đoàn, các phòng, ban ngành có liên quan tham mưu tổng hợp các nội dung câu hỏi theo từng nhóm chủ đề để trả lời tại cuộc đối thoại theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu văn bản của UBND thị xã kết luận nội dung đối thoại theo qui định.

- Cử 01 công chức tham gia Tổ thư ký phục vụ Hội nghị đối thoại.

2. Thị đoàn

- Chịu trách nhiệm dẫn chương trình hội nghị đối thoại; chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kịch bản chi tiết của Hội nghị đối thoại.

- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên gửi UBND thị xã (thông qua phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 10/10/2022. Đồng chí Bí thư Thị đoàn trực tiếp phụ trách kiểm duyệt câu hỏi trước khi trình Chủ tịch UBND thị xã.

- Lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại.

- Chuẩn bị bài phát biểu.

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của đơn vị về Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2022.

- Cử 01 công chức tham gia Tổ thư ký phục vụ Hội nghị đối thoại.

3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết tổ chức tốt hội nghị đối thoại (Hội trường, âm thanh, bảng tên chủ trì…)

4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với thanh niên năm 2022.

5. Thủ trưởng các phòng, ban ngành liên quan, Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đến dự Hội nghị đối thoại chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi với thanh niên tại hội nghị khi chủ trì hội nghị yêu cầu. Đồng thời gửi nội dung dự kiến trao đổi về Phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thị xã sau khi Thị đoàn tổng hợp câu hỏi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện hiệu quả. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay2,427
  • Tháng hiện tại76,369
  • Tổng lượt truy cập732,432
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây