Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Đôn Thuận về phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Thứ tư - 03/01/2018 22:00 183 0
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên địa bàn xã Đôn Thuận

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Ủy ban nhân dân xã Đôn Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 như sau:

 

A-MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2021

I - Đánh giá tình hình:

1.1-Thuận lợi:

Năm 2021 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển 05 năm 2016-2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, với quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 sẽ hoàn thành và đạt vượt so kế hoạch. Việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp được các ngành từ xã đến ấp thực hiện chặt chẽ; các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, HĐND, kế hoạch hoạt động của UBND xã được triển khai thường xuyên và sâu rộng trong nhân dân, tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ, công chức xã, ấp không ngừng được củng cố đủ số lượng, đáp ứng được trình độ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.2-Khó khăn:

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội của xã.

Tình hình trật tự xã hội diễn biến phức tạp, tác động làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

II-Mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; áp dụng khoa khọc kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, làm tốt công tác giảm nghèo, giới thiệu, tạo điều kiện giải quyết việc làm; thực hiện giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát huy mạnh nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư từ cấp trên đối với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, để thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới.

III-Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

1. Phấn đấu thu thuế nộp ngân sách đạt và vượt kế hoạch; chi ngân sách cân đối.

2. Giữ vững diện tích cây hàng năm với tổng diện tích 1.306,25ha; diện tích cây cao su là 2.689ha. Duy trì giữ vững diện tích cây ăn trái: 347,21ha.

3. Giá trị tạo ra của 1ha đạt trên 95 triệu đồng/năm, hệ số vòng quay của đất là 2,5 lần.

4. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

5. Duy trì giữ vững 15 tiêu chí đạt được và xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2021.

6. Công tác giáo dục đảm bảo tốt các cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học; trong năm học có 98% học sinh TH và THCS lên lớp, hoàn thành chương trình; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp mẫu giáo từ 99% trở lên; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đủ điều kiện ra lớp 1 đạt 100%; duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi; duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3; phấn đấu phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3; phấn đấu xóa mù chữ đạt mức độ 2; tỷ lệ bỏ học giữa chừng cấp Tiểu học chiếm dưới 1%, THCS dưới 2%, tỷ lệ học sinh khá giỏi khối THCS chiếm trên 50%.

7. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 95% trở lên.

8. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; Số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên chiếm dưới 5%.

9. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%, thể thấp còi dưới 15%.

10. 100% bệnh nhân nhiễm HIV có địa chỉ trên địa bàn được quản lý tốt.

11. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

12. Hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 80% trở lên. Giữ vững danh hiệu 6/6 ấp văn hoá.

13. Phấn đấu năm 2021 không có hộ tái nghèo và giảm 30% số hộ cận nghèo của xã.

14. Xây tặng 02 căn, sửa chữa 01 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 01 căn nhà tình nghĩa. Duy trì Xã đạt chuẩn làm tốt công tác Thương binh Liệt sĩ.

15. Số người nghiện ma túy trên địa bàn có hồ sơ quản lý đạt 100%.

16. Không có vụ cháy, nổ xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản.

17. Không có vụ ngược đãi người già, phụ nữ, trẻ em xảy ra.

18. Thực hiện giao quân năm 2021 đạt 100% chi tiêu trên giao; đảm bảo chỉ tiêu có đảng viên nhập ngũ.

19. Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên; bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt chỉ tiêu trên giao.

B-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

  I-VỀ KINH TẾ

1-Sản xuất nông nghiệp

-Tiếp tục duy trì diện tích cây trồng, thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, quan tâm thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và chăn nuôi, phát triển chăn nuôi thuỷ sản, phấn đấu tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến xây dựng mô hình Việt GAP trong nông nghiệp.

-Củng cố các tổ thủy nông, tăng cường công tác quản lý vùng tưới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý kênh mương -  xử lý kịp thời các vụ vi phạm. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

1.2-Công tác chăn nuôi, thú y: Duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm, khuyến kích đầu tư phát triển chăn nuôi an toàn, tuyên truyền vận động người dân không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Chủ động phòng ngừa không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Phấn đấu tăng 2% số lượng đàn vật nuôi của xã. Khuyết khích phát triển mô hình chăn nuôi theo trang trại, có hiệu quả kinh tế cao.

3-Công tác tài nguyên - môi trường

-Tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và kiến nghị về trên xử lý trường hợp khai thác cát trái phép.

-Quản lý chặt chẽ diện tích đất công, thực hiện tốt kê khai đăng ký cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất chưa được cấp giấy. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất chưa được cấp giấy.

-Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiến nghị huyện có biện pháp xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép ở sông Sài Gòn.

4-Tài chính

-Tập trung thu thuế nộp ngân sách đảm bảo đạt và vượt so kế hoạch, đôn đốc đội thuế hoàn thành nghĩa vụ thu trong năm. Thực hiện chi tiết kiệm đảm bảo đúng quy định.

-Bảo đảm chi đúng và cân đối ngân sách.

-Tích cực chỉ đạo các ấp tiến hành vận động thu các chỉ tiêu trong nhân dân.

5-Hoạt động kinh doanh dịch vụ: Khuyến khích các hộ đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái pháp luật diễn ra.

II-THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM:

1-Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng: Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Tăng cường đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT-GTNĐ trọng yếu để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển của nhân dân. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng từ cấp trên.

2-Chương trình phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình phát triển nguồn nhân lực. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch, chính sách được triển khai trong năm. Thực hiện xã hội hóa giáo dục đào tạo, phát huy tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Tập trung vận dụng các chính sách thu hút nhân tài của tỉnh vào thực tiễn xã, thực hiện tốt các đề án đào tạo, bồi dưỡng, công tác quy hoạch cán bộ công chức.

3-Chương trình cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách và công khai thủ tục hành chính tại xã. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức tăng mức độ hài lòng của người dân. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành hoạt động. Tiếp tục duy trì quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện chuyển đổi sang tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025 do UBND thị xã phát động.

4-Chương trình xây dựng nông thôn mới: Duy trì giữ vững các tiêu chí đạt được. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân hộ gia đình tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực trong dân, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của cấp trên đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn dấu xây dựng Xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới.

5-Công tác phối hợp triển khai giai đoạn 3 của dự án Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời: UBND xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành cấp trên và Chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp Phước Đông – Bời Lời triển khai thực hiện tốt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 3 của dự án.

III-LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1-Công tác giáo dục: Các điểm Trường đảm bảo về cơ sở vật chất thực hiện tốt công tác giảng dạy trong năm học mới 2020-2021. Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Hội khuyến học xã lần thứ 3.

2-Công tác chăm sóc Y tế - KHHGĐ

2.1-Công tác Y tế: Nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới Y tế tữ xã đến ấp. Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt chương trình Y tế quốc gia. Trạm Y tễ xã giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia. Từng bước thực hiện hoàn thành các 10 tiêu chí quốc gia về y tế. Quản lý tốt các đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

2.2-Công tác dân số KHHGĐ: Tiếp tục thực hiện tốt chương trình dân số, vận động sinh có kế hoạch để giảm mức sinh dân số, phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tư nhiên dưới 1%

3-Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo: Duy trì làm tốt công tác chăm lo gia đình diện chính sách, khuyết tật, diện nghèo. Tổ chức vận động xây tặng 02 căn, sửa chữa 01 căn nhà Đại đoàn kết theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-CP về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công, thực hiện sửa chữa 01 căn nhà tình nghĩa. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trê em. Quản lý, chăm lo tốt cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm công tác tạo điều kiện, giới thiệu việc làm cho người dân.

4-Hoạt động VHTT-TDTT và Truyền thanh: Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, Đài truyền thanh xã, tăng cường quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa.

-Phát huy vai trò Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sóng văn hóa ở khu dân cư trong tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các ấp thực hiện tốt các tiêu chí: ấp văn hóa và gia đình văn hóa.

5-Hoạt động thể dục thể thao: Duy trì hoạt động TDTT trên địa bàn xã; Tham gia đầy đủ các giải TDTT do Thị xã tổ chức. Vận động nhân dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ 8.

IV- LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG:

1-Công tác an ninh chính trị - TTXH:

-Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra giao thông nhằm đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã. Quan tâm cũng cố xây dựng lực lượng công an viên phụ trách ấp, đội tuần tra nhân dân và tổ dân cư tự quản đủ số lượng, hoạt động có chất lượng.

-Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy, mại dâm. Tổ chức tốt công tác thông tin, , tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống truy quét hết các tụ điểm và tệ nạn xã hội khi có dấu hiệu phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã trong sạch vững mạnh toàn diện, hạn chế tệ nạn xã hội đến mức thấp nhất, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phòng trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và thực hiện tốt mục tiêu 4 giảm.

2-Công tác quốc phòng địa phương:

-Tăng cường công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng Dân quân, lực lượng dự bị động viên, cũng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

-Thực hiện tốt công tác dân vận, dân quân phối hợp với lực lượng tuần tra nhân dân cùng với quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

3-Công tác tiếp dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện tốt công tác tiếp dân và hòa giải; giải quyết dứt điểm các vu việc kịp thờii, đúng Luật định các đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tổ chức và công dân, không để đơn tồn động.

 

V- XÂY DỰNG CŨNG CỐ CHÍNH QUYỀN - THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1-Xây dựng cũng cố chính quyền: Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính. Tiếp tục thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng đơn vị văn hóa. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong cơ quan gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ CBCC xã. Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC xã theo Nghị định số 158 của Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cửa Đại biểu Quộc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2-Thi đua khen thưởng: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã, phát động thi đua trên các lĩnh vực, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình hay việc làm tốt. Chú trọng công tác khen thưởng đối với những tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất.

VI-TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thực hiện công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, thủ tục, quy trình tại cơ quan, coi đây là một trong các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Công khai, minh bạch, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định. Tăng cường công tác tự thanh tra kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ người tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, hạch sách, gây phiền hà người dân. Phối hợp tạo điều kiện phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của UB MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

Trên là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Đôn Thuận./.

 


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,133
  • Tháng hiện tại1,133
  • Tổng lượt truy cập1,033,007
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây