Quy hoạch phát triển xã Phước Bình

Thứ hai - 06/09/2021 18:00 277 0

Quy hoạch phát triển xã Phước Bình

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và Kế hoạch phát triển năm 2021

       KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020

I. Về kinh tế

1. Nông nghiệp

- Kinh tế tiếp tục phát triển: có 2/2 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đạt và vượt nghị quyết đề ra.

- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng  năm 2020 được 7.560/7.560 đạt 100%.

Trong đó:

+ Cây lúa vụ Đông Xuân: 2.440/2.440 ha, đạt 100% so kế hoạch, NSBQ 7-7,5 tấn/ha.

+ Cây lúa vụ Hè Thu: 2.540/2.540 ha, đạt 100% so kế hoạch, NSBQ 5-5,5 tấn/ha.

+ Cây lúa vụ mùa: 2.127/2.127 ha, đạt 100% so kế hoạch, NSBQ 5-5,5 tấn/ha.

+ Cây thuốc lá vàng: 110/110 ha, đạt 100% so kế hoạch, NSBQ 2,5-3 tấn/ha.

+ Hoa màu các loại: 143/143 ha, đạt 100% so kế hoạch.

+ Cây thớm 200 ha, hiện đang phát triển tốt.

Kinh tế hợp tác xã: Tiếp tục duy trì 03 hợp tác xã (Trong đó 01 HTX DV nông nghiệp Minh Thành, 01 HTX nông nghiệp Phước Lợi; 01 HTX nông nghiệp dịch vụ Phước Giang).

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ: ngày càng phát triển đa dạng với nhiều hình thức sản xuất kinh doanh đem lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt có chợ Bình Thạnh phục vụ tốt nhu cầu buôn bán trao đổi hàng hóa trong nhân dân.

Chăn nuôi:

- Tổng đàn bò, trâu 1.700 con, gà 11.000 con, vịt 70.000 con, đàn heo 570 con. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã ổn định không xảy dịch bệnh. Trong năm tổ chức tiêm phòng lỡ mồm long móng được 1.700 con, tiêm H5N1 gà, vịt 81.000 con, sát trùng được 140.000m2/10 ấp, kiểm soát giết mổ heo được 1.350 con.

2. Công tác thu thuế:

- Tổng thu: 5.085.000.000 đồng/4.459.000.000 đồng đạt 114%.

- Tổng chi: 6.557.933.557 đồng/10.060.000.000 đồng, đạt 65,18%.

3. Xây dựng các công trình cơ bản:

- Tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng tuyến đường láng nhựa Gò ngãi bìa chiều dài 630m, tổng mức đầu tư 1.339.000.000đ (vốn hỗ trợ lúa nước).

- Khởi công nâng cấp phún đa dâm tuyến đường Gò Ngãi dài 135m và san lắp mặt bằng, móc mương đường bờ thành ấp Bình Hòa, Bình Thuận dài 2km.

4. Công tác địa chính – xây dựng môi trường:

- Công tác địa chính: Tiếp nhận và giải quyết 507 hồ sơ (trong đó tặng cho 121; chuyển nhượng 220; thừa kế: 52; hợp thửa: 02; mất trang phụ: 01; mất giấy: 02; cấp mới: 16; góp vốn: 01; chuyển mục đích: 22, cấp đổi: 07, chuyển lưới: 63).

- Công tác xây dựng và môi trường: Đã kiểm tra trước và sau khi xây dựng được 37 trường hợp (Trong đó26 trường hợp xây nhà ở, 10 trường hợp sửa chữa nhà; 01 trường hợp xây dựng điện thờ). Tổng số nhà yến trên địa bàn xã là 17 nhà yến.

5. Công tác xây dựng Nông thôn mới

- Vận động nhân dân phát hoang, dọn rác, trồng hoa, khai thông nước, múc mương, đắp những đoạn đê bao bị sụp và cưa cây các tuyến đường, tổng số tiền người dân đóng góp là 3.000.000đ và 15 ngày công với chiều dài 17.570m. Ngoài ra nhân dân còn dặm vá và đổ đá 1x2 dài 150m, làm đường bê tông dài 34m, số tiền do nhân dân đóng góp 21.200.000đ.

- Phối hợp Xã đoàn tổ chức thắp sáng đường quê 06 tuyến đường dài 3.850m, kinh phí vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp 47.420.000đ.

- Trồng 1000 cây Dầu trên tuyến đường tuần tra biên giới dài 6km.   

- Vận động hội chữ thập đỏ tỉnh tặng 01 cây cầu Rạch Tư Khuya ấp Phước Giang trị giá 140 triệu đồng.

- Triển khai tất cả các thành viên Ban chỉ đạo và từng đồng chí phụ trách tiêu chí hoàn tất hồ sơ các tiêu chí trình cấp trên công nhận.

- Tổ chức họp rà soát bổ sung thêm một số công trình đầu tư năm 2021 để đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tham mưu thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và ban hành các văn bản nông thôn mới năm 2020. Hiện tại xã đạt 14/19 tiêu chí bao gồm các tiêu chí sau: Tiêu chí 3 (Thủy lợi); tiêu chí 4 (Điện); tiêu chí 5 (Trường học); tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông); tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư); tiêu chí 11 (Hộ nghèo); tiêu chí 12 (Lao động có việc làm); tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất); tiêu chí 15 (Y tế); tiêu chí 16 (Văn hóa); tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm); tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); tiêu chí 19 (Quốc phòng và an ninh).

6. Công tác phòng chống lụt bão

- UBND xã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo PCTT&TKCN xã và ban hành các văn bản PCTT&TKCN năm 2020. Bên cạnh đó UBND xã còn thành lập trang Facebook của xã về PCTT&TKCN với mục đích nắm kịp thời các thông tin khi bão xảy ra trên cả nước.

- Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa xã với 10/10 ấp đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

II. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:

1. Công tác giáo dục

- Duy trì và giữ vững chuẩn phổ cập Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đúng theo qui định. Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 được 273/273 em, đạt 100% (NQ 100%); Huy động trẻ 5 tuổi ra mẫu giáo 425/425em, đạt 100% (NQ 95%).

- Tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020 với tổng số học sinh 2.905 em; Tỷ lệ học sinh bỏ học bậc THCS là: 26/1.070 em chiếm tỷ lệ 2,43% (NQ dưới 2%).

- Tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 tổng số 2.919 học sinh: Bậc Mẫu giáo: 425 em; Bậc Tiểu học: 1.374 em; Bậc Trung học cơ sở: 1.120 em.

- Xã vận động tập, vở khen thưởng cho các em được 4.000 quyển tập tổng thành tiền 20.000.000đ và hỗ trợ cho các điểm trường 4.000.000đ để tổ chức cho tổng kết năm học 2019 – 2020 và khai giảng năm học 2020-2021.

- Tổ chức tết trung thu cho các em học sinh ở các điểm Trường Mẫu Giáo, Tiểu học, trẻ em khuyết tật đặc biệt được 2.200 phần quà tổng số tiền là 172.000.000đ.

- Phối hợp Xã đoàn bàn giao hệ thống lọc nước cho trường Tiểu học Phước Bình B trọng lượng là 5000 lít.

- UBND xã vận động 11 triệu đồng hỗ trợ các điểm trường tổ chức lễ nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Công tác y tế - Dân số

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế  được đầu tư. Thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia; chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện các chương trình y tế quốc gia đạt 97,65%.(NQ> 95%). Tỷ lệ  xử lý chất thải y tế đạt 100% (NQ 100%). Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của xã 0,64% (NQ dưới 1%); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 10,01% (NQ< 10,5%). Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 118% (NQ 95% trở lên). Hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98% (NQ 96%). Tổng số khám bệnh: 8.090/8000 lượt người đạt 101,12%. Trong đó: YHDT 2.319/2.040 lượt người bệnh. Chuyển tuyến trên là 52 lượt.

- Công tác VSATTP: Trạm y tế xã kết hợp BQL chợ và các ngành liên quan kiểm tra vệ sinh ATTP 09 đợt: 65 lượt (Trong đó: 45 lượt hộ dịch vụ ăn uống, 15 lượt hộ kinh doanh thực phẩm, sản xuất chế biến 03 lượt, bếp ăn tập thể 02 lượt). Kết quả không có cơ sở nào vi phạm.

- Dân số kế hoạch hóa gia đình kết hợp cùng trạm y tế xã tổ chức chiến dịch lồng ghép kế hoạch hóa gia đình và vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai: 815/808 đạt 100,86%.

3. Công tác văn hóa thông tin – TDTT

- Công tác thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác phát thanh trên trạm truyền thanh xã và cụm loa 5 ấp đã tiếp âm được 1.101 giờ (Trong đó tiếp âm 3 cấp được 1.092 giờ, địa phương 9 giờ), cắt dán 167 băng rol, khẩu hiệu phục vụ các ngày, lễ, tết và đại hội các cấp, hội nghị của địa phương.

- Quản lý nhà nước: Đội KTLN - VHXH kiểm tra 12 cuộc có 92 lượt đồng chí tham gia, có 154 hộ ký cam kết (Trong đó có 28 hộ kinh doanh làm cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm trẻ em, 13 hộ kinh doanh ký cam kết bán đúng giá và niêm yết công khai giá bán lẻ thuốc, vật tư y tế, không bán cao hơn giá niêm yết; 54 hộ kinh doanh ký cam kết ngưng các hoạt động dịch vụ trên địa bàn để phòng chống dịch covid 19, 32 hộ kinh doanh có điều kiện không phục vụ quá 02 người cùng một lúc; 08 hộ kinh doanh Internet; 07 hộ karaoke). Kết quả nhắc nhở 03 quán cà phê giải khát phục vụ đông người và lập biên bản 01 điểm thu mua phế liệu không đăng ký tạm trú. Ngoài ra còn kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Tâm ấp Phước Lợi vi phạm các quy định về nếp sống văn hóa (xem bói). UBND xã ra quyết định xử phạt 4.000.000đ.

- Công tác quản lý pano, apphich: ổn định.

- Hoạt động văn nghệ: Đội văn nghệ xã kết hợp cùng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã tổ chức giao lưu văn nghệ được 05 cuộc có trên 295 lượt đoàn thanh niên tham dự. Tham gia Hội thi tiếng hát mùa xuân do huyện tổ chức Mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020, kết quả phần tân cổ đạt giải I, tham gia liên hoan đờn ca tài tử thị xã Trảng Bàng, kết quả đạt giải nhất.

+ Tổ chức 01 đêm văn nghệ đờn ca tài tử "Đên hội nguyên tiêu" Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 có trên 110 người dự.

- Hoạt động thể dục - thể thao: Tham gia liên hoan múa lân do tỉnh tổ chức,  tham gia giải cờ tướng do huyện tổ chức mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020, kết quả đạt giải I và giải III. Tham gia hội thi điền kinh do thị xã tổ chức, kết quả đạt 05 giải gồm 03 giải I, 01 giải II và 01 giải III.

- Nhân dịp Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 UBND xã tổ chức giải bóng chuyền. Kết quả đạt giải I (Ban chỉ huy quân sự), giải II (Ấp Bình Thuận), giải III (ấp Bình Quới).

- Hoạt động của tủ sách: Hoạt động thường xuyên thu hút 210 lượt người đến xem và mượn về/năm. Thư viện tỉnh lân chuyển 700 sách báo các loại.

- Xây dựng đời sống văn hóa: Phối hợp cùng MTTQ xã tổ chức xét gia đình văn hóa 2020 với 3.972/4.441 hộ đạt 89,44% (NQ trên 75%), giữ vững 10/10 ấp văn hóa (NQ 10/10 ấp).

- Xã có sân bóng đá và 10/10 ấp đều có sân bóng chuyền, xã có Trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng có nội dung chương trình hoạt động thường xuyên.Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao đạt 30%.

4. Công tác lao động TBXH & TE

- Đảm bảo chi trả kịp thời cho các đối tượng chính sách.

- Trong năm 2020 giới thiệu việc làm cho 400/400 lao động đạt 100%.

-Trong năm mở 01 lớp đào tạo nghề nông thôn với 30 học viên tham dự.

- UBND xã đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài xã tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tổng cộng: 3.638 phần quà. Tổng trị giá thành tiền: 1.637.100.000đ (Trong đó quà tết 2.130 phần, quà vận động 1.508 phần).

- UBND xã tổ chức xây mới và sửa chữa 10 căn nhà nhà đại đoàn kết, trị giá 630 triệu (Trong đó xây mới 09 căn, sửa chữa 01).Vận động quỹ vì người nghèo đạt 545.000.000/100.000.000 đạt 545%. Thu quỹ đền ơn đáp được 31.000.000đ/31.000.000đ, đạt 100%.

- Số người tham gia BHYT toàn xã: 14.293/16.255 đạt 87,47%.

* Trẻ em

- Tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn được 82 phần quà, số tiền 47.000.000đ.

5. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo cấp trên và tham mưu ban chỉ đạo xã ban hành đầy đủ các văn bản phòng, chống dịch bệnh Covid 19

+ Công văn chỉ đạo số 932/UBND ngày 01/8/2020 của UBND thị xã "Về việc rà soát lập danh sách cán bộ, công chức, người lao động đi về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Kết quả phát hiện có 27 người đi về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trên địa bàn xã Phước Bình.   

+ Công văn số 2995/SYT-VP ngày 07/8/2020 của Sở Y tế Tây Ninh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần).

- Tuyên truyền trên loa truyền thanh và xe loa lưu động được 248 lượt phát tin với 2.480 phút, phát 2000 tờ rơi và 5.800 khẩu trang miễn phí cho tất cả các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa và khu cách ly tập trung.

- BCĐ xã Phước Bình đã tiếp nhận và quản lý 302 người cách ly. Trong đó cách ly tập trung có 02 đợt (đợt 1 là 159 người, đợt 2 là 68 người), cách ly tại nhà 75 người. Tất cả đều hoàn thành cách ly xong. 

- Kinh phí chi cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch và 227 người cách ly tập trung là 804.334.000đ. Ngoài ra UBND xã còn vận động mạnh thường quân trong và ngoài xã tặng quà và các nhu yếu phẩm cần thiết trong công tác chống dịch, số tiền 539.256.008đ.

- UBND xã thành lập tổ kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Kết quả nhắc nhở 37 trường hợp đeo khẩu trang không đúng theo hướng dẫn của ngành y tế.

- UBND xã tổ chức rà soát các đối tượng 1,2,3,4,5,6,7 (Người lao động tạm hoãn thực hiện thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và đối tượng người có công, người bảo trợ xã hội, người nghèo). Đã chi tổng số 900 người, số tiền 1.040.000.000đ.

6. Công tác hiến máu nhân đạo

- Trong năm hiến máu được 152/199 đơn vị máu đạt 76,38%.

7. Công tác khác:

- Ủy ban nhân dân xã Phước Bình bàn giao 27 tuyến đường, 01 trạm bơm và 03 đê bao cho ban quản lý dự án thị xã Trảng Bàng quản lý.

- Tổ chức họp dân lấy ý kiến xây dựng 03 tuyến đê bao (Trong đó: 02 tuyến đê bao ấp Phước Giang, 01 tuyến đê bao ấp Bình Quới)

III. Lĩnh vực Quốc phòng – an ninh

1. Công an

- Tình hình an ninh chính trị: Trên tuyến biên giới cũng như trong nội địa được giữ vững và ổn định.

- Tình hình TTXH: Trong năm xảy ra 46 vụ so với năm 2019 tăng 17 vụ.

- Tình hình TNGT: Không xảy ra.

- Tình hình va quẹt giao thông: Xảy ra 02 vụ, vụ việc Công an thị xã Trảng Bàng thụ lý.

- Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật: Thử test nhanh 83 đối tượng. Kết quả dương tính 34 đối tượng, âm tính 49 đối tượng, lập biên bản 02 hộ gia đình không đăng ký lưu trú khi có nước ngoài nghỉ qua đêm và 02 nhà  nghỉ và 01 chủ nhà cho thuê không thông báo lưu trú với cơ quan công an khi có người đến lưu trú.

- Công an xã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng, lập hồ sơ áp dụng Nghị định 221/CP đối với 03 trường hợp và áp dụng Nghị định 111/CP đối với 03 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Công tác kiểm soát và xử lý trật tự ATGT được 232 cuộc có 1.600 đ/c tham dự. Kết quả nhắc nhở giáo dục 40 trường hợp, lập biên bản 24 trường hợp, giữ 22 xe mô tô các loại. Ngoài ra còn phối hợp cùng tổ CSGT công an thị xã bắt lập biên bản 264 trường hợp, tạm giữ 154 xe mô tô các loại vi phạm luật giao thông đường bộ, giao đội CSGT công an thị xã Trảng Bàng xử lý.

2. Quân sự

- Tình hình Quốc phòng an ninh chính trị trên tuyến biên giới và trong nội địa luôn được giữ vững và ổn định.

- Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ những ngày cao điểm lễ, tết đảm bảo đúng quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra.

- Giao quản lý 05 điểm tựa công trình chiến đấu và 01 cột mốc pháo binh.

- Duy trì 15 dân quân trực 24/24 tại 4 chốt (Trong đó chốt Vườn Thớm 03 dân quân, chốt biên phòng 02 dân quân, chốt Cầu Bò 03 dân quân, chốt cầu ông Sải 07 dân quân).

- Tổ chức lễ giao quân năm 2020 kết quả có 27/27 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

- Đăng ký NVQS, DQTV, DBĐV, PTKT. Kết quả đăng ký tuổi 17 có 101/101 thanh niên.

- Mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và mỡ rộng quân số tham gia 40 đ/c.

-Tham gia bắn đạn thất cho dân quân năm thứ 2 trở lên đơn vị đạt loại khá.

- Tổ chức xét duyệt cho đối tượng chính sách gồm: 3 đối tượng 62, 54 trường hợp 49, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban chính sách Thị xã.

- Thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển quân năm 2021. Khám sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2021, có 35 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ.

3. Công tác Tư pháp – Hộ tịch:

- Tư Pháp:

+ Công tác tự kiểm tra văn bản: 94 văn bản (trong đó Nghị quyết 07; Quyết định UBND 30; Quyết định CT. UBND 57).

+ Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Truyền tuyên gián tiếp thông qua trạm truyền thanh của xã hỏi đáp pháp luật về luật nghĩa vụ quân sự, luật phòng chống tác hại thuốc lá; luật giao thông đường bộ 6 giờ.

+ Số người đọc trong năm là 17 lượt.

- Tiếp nhận và giải quyết 2.740 hồ sơ chứng thực (Trong đó chứng thực chữ ký 71 trường hợp, chứng thực sao y 2.283 trường hợp10.509 văn bản, hợp đồng gia dịch 386 trường hợp). Tổng số tiền chứng thực 45.751.000đ.

- Công tác hộ tịch:  Tiếp nhận và giải quyết 3.524 hồ sơ (trong đó đăng ký khai sinh 642, đăng ký khai tử 96, cha nhận con: 06, cải chính: 01, bổ sung hộ tịch: 14;  đăng ký kết hôn 99, xác nhận tình trạng hôn nhân: 275, cấp bản sao tích lục hộ tịch 2.391). Tổng số tiền thu phí 19.128.000đ.

- Trong năm 2020 cấp được 149/149 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%.Trên đây là kế hoạch phát tiển kinh tế  văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng năm 2020.

KẾ HOẠCH KINH TẾ NĂM 2021

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu:

- Tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn nhân lực, chủ động nắm bắt thời cơ, lợi thế của xã để thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực; Giải quyết tốt kịp thời những vấn đề xã hội quan tâm. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Thu ngân sách nhà nước đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chi ngân sách đảm bảo cân đối, thu, chi tiết kiệm, đúng quy định.

- Đảm bảo lắp hết diện tích gieo trồng năm 2021 là 7.560 ha.

- Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt từ 95% trở lên.

- Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý phấn đấu đạt 100%.

- Giữ vững 10/10 ấp văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 75%.

- Năm 2021 không để tái diễn hộ nghèo.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Xây tặng 02 căn nhà Đại đoàn kết.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Về kinh tế: 

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp, cơ cấu, định hướng lại các loại cây trồng có thế mạnh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất các loại cây trồng. Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi lươn sạch trong hồ,... Phối hợp thực hiện tốt công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

- Tổng diện tích gieo trồng là 7.560ha. Hệ số vòng quay của đất 2,7 lần/năm, bình quân giá trị tạo ra 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 100.000.000đ/ha/năm trở lên.

Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ:

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, chú trọng chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ổn định trật tự việc mua bán ở chợ, quản lý chặt các hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn xã. Nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đáp ứng yêu cầu ngày cáng cao của nhân dân.

- Thu hút các loại hình kinh doanh mua bán như: điện máy xanh, cửa hàng tiên lợi, coopmart…

2. Công tác thu thuế:

Tập tung thu đúng, đủ và tạo điều kiện nuôi dưỡng các nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán ngân sách được giao, đảm bảo cân đối ngân sách, chống thất thu, tồn đọng thuế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và chi tiêu ngân sách.

3. Xây dựng các công trình cơ bản:

Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của trên, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông xã đạt theo tiêu chí nông thôn mới.

4. Công tác địa chính – xây dựng nông thôn mới:

Thực hiện tốt quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý chặt chẽ đất công và sử dụng đất công đúng mục đích. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình công tác xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất. Thực hiện xác minh làm rõ và đưa ra giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp đất đai không để đơn tồn động, xử lý đúng theo luật đất đai.

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai đã phê duyệt giai đoạn 2018-2021 nhất là các dự án về khai thác khoáng sản thông thường, khu nghĩa địa tập trung.

- Tập trung vận động thu gom xử lý rác thải theo quy định. Không để nhân dân vứt rác thải dọc theo các tuyến đường, kênh rạch gây ô nhiễm môi trường.

5. Công tác xây dựng nông thôn mới:

Tập trung huy động các nguồn lực trong nhân dân để tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2021 xây dựng xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

 6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền và các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục – thể thao. Tập trung tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện tốt công tác tiếp âm, phát thanh. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa – thể thao học tập cộng đồng. Thực hiện đúng thực chất việc xét, công nhận gia đình văn hóa, ấp văn hóa.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục xã. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 95% trở lên. Duy trì và giữ vững chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập Trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp Tiểu học đạt 100%, Trung học cơ sở đạt 100%, phấn đấu tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 98% trở lên. Kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng bậc tiểu học dưới 0,5%; Trung học cơ sở dưới 2%; Bậc THPT dưới 2%.

- Thực hiện các Chương trình y tế Quốc gia đạt trên 95%. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ. Tăng cường công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao duy trì < 10,01%. Tỷ lệ xử lý chất thải y tế đạt 100%; Làm tốt công tác phòng, chống dịch covid-19 không để xảy ra dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

- Thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo; Trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi theo quy định; tiếp tục vận động quỹ "đền ơn đáp nghĩa", quỹ "ngày vì người nghèo"; xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho 200 – 250 lao động. Từng bước nâng hộ khá, giàu, không để tái diện hộ nghèo.

- Duy trì xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm ma túy.

-  Phù hợp với trẻ em năm 2021.

- Có kế hoạch bảo quản và giữ gìn Di tích Tháp Cổ Bình Thạnh và Đình Phước Lưu.

 7. Quốc phòng- an ninh, công tác tư pháp:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện tốt công tác chống vượt biên, xâm nhập bằng nhiều biện pháp tăng cường công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra kiểm soát các ngõ ngách qua lại trên tuyến biên giới, để kịp thời phát hiện các tổ chức phản động lưu vong xâm nhập phá hoại ta và các đối tượng chính trị đi đứng bất minh.

- Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân. Bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

- Giữ vững an ninh chính trị; kéo giảm tình hình trật tự xã hội và không để xảy ra cướp có vũ khí trên địa bàn. Nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh ở địa phương. Xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu "4 giảm", Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 8/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kéo giảm tối thiểu các vụ tai nạn giao thông. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", "toàn dân tham gia phòng chống tội phạm".

- Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân; đối thoại và giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài.

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.   

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và Kế hoạch phát triển năm 2021 của xã Phước Bình

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay2,228
  • Tháng hiện tại57,011
  • Tổng lượt truy cập1,613,641

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây